ANA SAYFA

ALPER ONUR HAKKINDA

ENERJİ KALİTESİ

> Enerji Kalitesi Olaylarına Bakış

HARMONİKLER

> Harmonik Nedir?

> Neden Oluşur?

> Nasıl Ölçülür?

> Etkileri Nelerdir?

> Çözüm Yöntemleri Nelerdir?

KOMPANZASYON

> Kompanzasyon Nedir, Neden Yapılır?

> Geleneksel Kompanzasyon

> Filtreli Kompanzasyon

> Filtreli Statik Kompanzasyon

> Aktif Harmonik Filtre ile Kompanzasyon

AKTİF HARMONİK FİLTRELER

BU SAYFALARI NEDEN HAZIRLADIM?


 

Alper Onur'un Kişisel Web Sitesi...

Kompanzasyon Nedir, Neden Yapılır?

Elektrik şebekesine bağlanan bazı tüketiciler şebekeden sadece aktif enerji çekerler. Bu durumda şebeke gerilimi ile şebekeden çekilen akım arasında herhangi bir faz farkı yoktur. Bu tip omik karakterli tüketicilere örnek olarak akkor telli lambalar ve ısıtma için kullanılan rezistanslar gösterilebilir.

Bazı tüketicilerin çektikleri akım ise şebeke gerilimi ile aynı fazda değildir. Akım ile gerilim arasında bir faz farkı bulunur. Bu durumda şebekeden aktif enerjinin yanında reaktif enerji de çekilir. Bu tip tüketicilere örnek olarak elektrik motorları gösterilebilir.

Reaktif enerji çeken bazı tüketiciler (örneğin elektrik motorları) omik-endüktif karakterli olup şebekeden aktif enerjinin yanında endüktif reaktif enerji de çekerler. Bazı tüketiciler ise omik-kapasitif karakterlidir ve şebekeden aktif enerjinin yanında kapasitif reaktif enerji çekerler.

Reaktif enerji şebekeden çekilip, tekrar şebekeye geri verilen bir enerjidir. Bu neden ile reaktif enerji çekilmesi durumunda şebeke gereksiz yere yüklenir, şebeke kaynaklarının kullanım verimi ve kapasite düşer, kayıplar ise artar.

Bu neden ile elektrik enerji firmaları, reaktif enerji tüketimi yönetmeliklerde belirlenmiş sınır değerlerin üzerinde olan tüketicilerden reaktif enerji bedelini de talep ederler. Bu da tüketici için elektrik enerji maliyetini yükseltir.

Reaktif enerji bedelini ödemek durumunda kalmamak için reaktif güç kompanzasyonu yapılması gerekir. Reaktif güç kompanzasyonunun temel mantığı yüklerin normalde şebekeden çektikleri reaktif enerjinin şebeke yerine yüke yakın bir kaynaktan karşılanmasıdır.

Birçok tüketici omik-endüktif karakterlidir. Omik-endüktif karakterli tüketicilerin normalde şebekeden çektikleri endüktif reaktif enerji tüketici yakınındaki bir konuma yerleştirilen kapasitif karekterli kompanzasyon kondansatörleri tarafından sağlanabilir. Bu işleme reaktif güç kompanzasyonu adı verilir.

Bazı durumlarda omik-kapasitif karakterli sistemler ile de karşılaşılabilir. Bu durumda ise reaktif güç kompanzasyonu endüktif karakterli şönt reaktörler ile yapılır.

Reaktif güç kompanzasyonun tek yararı her ne kadar reaktif enerji bedeli ödememek gibi gözükse de aslında birçok yararı vardır. Reaktif güç kompanzasyonu yapmanın yararları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

* Reaktif enerji bedeli ödenmedi durumunda kalınmaz. Elektrik enerjisi birim maliyeti düşer.
* Hatlardan ve transformatörlerden çekilen akım düşer. Bu şekilde mevcut altyapı kullanılarak daha fazla tüketiciye hizmet verilebilir.
* Çekilen akım düştüğü için kayıplar azalır. Bu şekilde kayıpların maliyeti de azalır. Verim artar.
* Kayıplar azaldığı için önemi her geçen gün önemi daha da artan çevre kirliliği ve küresel ısınma gibi konularda büyük rol oynayan, enerji üretimi sırasında ortaya çıkan zararlı maddeler azalır.

<<< (Önceki Sayfa) KOMPANZASYON / Geleneksel Kompanzasyon (Sonraki Sayfa) >>>

 

 
(C) 2007 Alper Onur